Les om spiseforstyrrelser

Sist oppdatert: 01.03.12

Pedagogisk-psykologiske råd på elevsiden.no

Er du elev i grunnskole eller videregående skole og opplever spiseforstyrrelser?

Sist oppdatert: 01.03.12


Alle grunnskoler og videregående skoler i Norge har skolehelsetjeneste. Opplever du plager med spiseforstyrrelser, eller ønsker å prate med noen om dette, er skolehelsetjenesten et godt utgangspunkt. Skolehelsetjenesten jobber fortrolig sammen med deg, og dersom det er nødvendig, kan hjelp formidles til andre instanser.

Spiseforstyrrelser

Sist oppdatert: 01.03.12

Spiseforstyrrelser deles inn i tre grupper; anoreksi, bulimi og tvangsspising. En persons erfaringer kan ikke alltid plasseres i bare en kategori. Spisemønsteret kan forandre seg over ulike perioder, og noen har også kombinasjoner med trekk fra flere typer spiseforstyrrelser.

Les mer

Årsaker til spiseforstyrrelser

Sist oppdatert: 05.03.12

Spiseforstyrrelser er et ytre tegn på en indre følelse. Matinntaket hos en person med spiseforstyrrelser er ikke styrt alene av sult eller metthetsfølelse, men av et komplisert samspill mellom psykologiske og biologiske faktorer.

Les mer

Behandling av spiseforstyrrelser

Sist oppdatert: 01.03.12

De fleste som lider av en spiseforstyrrelse, trenger hjelp og behandling. Det er utrolig viktig med egeninnsats og motivasjon i alle faser av behandlingen. Det erfares også at venner og familie, eller andre med stor tillit er svært viktige støttespillere.

Les mer