Medietilsynets nettsider om spilling

Sist oppdatert: 29.11.12

problemspilling.no

Hjelpelinjen 800 800 40 Anonym og gratis

Sist oppdatert: 08.02.12


Avhengighet til dataspill

Spilleavhengighet, pengespill

www.hjelpelinjen.no

 

Spill og spillproblemer

Sist oppdatert: 29.11.12

Høsten 2012 lanserte Medietilsynet et nytt nettsted om dataspilling: problemspilling.no. Bakgrunnen er økt bevissthet om at noen former for dataspill og dataspilling kan ha uheldige sider.

Medietilsynets nettside om nettspill og online dataspill inneholder blant annet:

- oversikt over ulike spillsjangere

- innføring i spillkultur

- tall og fakta om barn og unges spillevaner

- beskrivelser av ulike typer problemspilling

- sjekkliste med tegn på at spillingen tar overhånd

- råd og veiledning for voksne som vil hjelpe barn med dataspillproblemer

- kontaktinformasjon til hjelpeinstanser

Besøk nettstedet: problemspilling.no

Spilleavhengighet

Sist oppdatert: 08.02.12

Den skjulte avhengigheten. Tusenvis rammes av spilleavhengighet og det rammer grupper mennesker i alle samfunnslag.

Les mer

Dataspill

Sist oppdatert: 05.10.11

Er dataspill blitt et problem? Dataspill, telefoner, spillkonsoller er blitt en naturlig del av mediehverdagen til barn, unge og voksne. Det gir underholdning, kontakt og skaper også sosiale ferdigheter.

Les mer