Barn og ungdom som føler sorg

Sist oppdatert: 07.02.11

Her noen nyttige lenker:

 

Atle Dyregrov, Sorg hos barn

 

Ungdom, reaksjoner og sorg, Ung.no

 

Barneombudet. Barn i sorg og krise

 

Sorgreaksjoner (aldersspesifikt)

 

Senter for krisepsykologi

 

Kreftforeningen, sorg

 

BUFETAT Program for foreldreveiledning

 

Helsedirektoratet, Sorg

 

Leve Norge, hefte på nettet om ungdom og sorg

 

Sinnets helse

 

 


Kjærlighetssorg. Ingen vanske, men kjennes tungt

Sist oppdatert: 29.11.11

Ungdom; Den ultimate guiden mot kjærlighetssorg

 

Ung.no; Forelskelse og kjærlighetssorg

Bekymringstelefonen Voksne for barn

Sist oppdatert: 12.01.11

Bekymring.no

 

TLF: 810 03 940

Voksne for barn

Sist oppdatert: 12.01.11

Psykisk helse i skolen

 Voksne for barn tilbyr innsikt en rekke nyttige programmer og veiledninger ift psykisk helse. Siden til Voksne for barn kan også anbefales som portal inn til en rekke av de kjente emneområdene som opptar alle som jobber i skole eller har barn som vokser opp eller er i skolepliktig alder.

Utfordrende atferd, atferdsvansker

Sist oppdatert: 12.01.11

Artikkelen skrives...

 

OM:

brudd med grenser og rutiner

Svak kontaktatferd

negativitet

upåliteligeht

vagabondering

trass

stahet

regelbrytere

takler ikke voksen grensesetting

 

Ulike tiltak; Voksen ledelse, styring og kontroll, om naturlig autoritet, om kontrollrutiner og tillit, bygge gode relasjoner,  positiv støttende kommunikasjon,

Sosiale vansker og atferd

Sist oppdatert: 12.01.11

 artikkelen skrives...

Sosiale vansker og isolasjon

Sist oppdatert: 12.01.11

 artikkelen skrives...

Depresjon

Sist oppdatert: 12.01.11

 artikkelen skrives...

Angst

Sist oppdatert: 12.01.11

 artikkelen skrives...