Rus

Sist oppdatert: 30.08.16

Forebyggingsprogram, kompetansesplaner, informasjon, artikler om rus og rusomsorg er lett tilgjengelig hos Kompetansesenter Rus - øst og region sør.


 

Skaff deg mer informasjon:

Kompetansesenter Rus - region Øst, KoRus-Øst 

 

Barn i rusfamilier, Kompetansesenter rus - region sør

Behandling av rus: Borgestadklinikken. Borgestadklinikken er spesialistsenter for bl.a kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.