Fysioterapitjenesten lokalt

Sist oppdatert: 29.11.11


Fysioterapitjeneste i Nore og Uvdal kommune: 31 02 40 00 (sentralbord)

 

Fysioterapitjeneste i Rollag kommune: 31 02 30 00 (sentralbord)

 

Fysioterapitjeneste i Flesberg kommune: 31 02 20 00 (sentralbord)

 

Fysioterapitjeneste i Kongsberg kommune: 32 86 60 00 (sentralbord)

 

Fysioterapitjeneste videregående opplæring: Ta kontakt med kommunen du er hjemhørende i.

 

Tiltak ved motoriske vansker

Sist oppdatert: 06.01.11

Legeforeningen uttaler at motoriske problemer er ikke noe som forsvinner av seg selv. Uten noen form for intervensjon vil de fleste fortsette å ha slike problemer. Nyere forskning viser at barn med motoriske problemer er mindre fysisk aktive enn andre. Sett i et videre helsemessig perspektiv er dette en faktor som kan føre til alvorlige konsekvenser for barnet.

Les mer

Motoriske vansker hos barn og ungdom

Sist oppdatert: 29.11.11

Motorikk er evne til bevegelse. motorisk fungering er av stor betydning for læring, utvikling og vekst.

Les mer