VOX: Tester og kartlegging

Sist oppdatert: 12.04.12

Kartleggingsverktøyene som Vox anbefaler, faller i noen grad innenfor det PPT-OT arbeider med. Flere kartleggingsverktøy skal skolen kjenne til, og anvende som screening på grupper elever, eller i enkelte case der en mistenker vansker. Vox sine anbefalinger av tester og kartlegging for elever med fremmedspråklig bakgrunn finner du på denne linken; www.vox.no/no/Tester-og-kartlegging/ 

Ny i Norge? Nyttige linker

Sist oppdatert: 12.03.12

Praktiske opplysninger fra offentlige etater i Norge; Ny i Norge

 

Oversettelser til mange språk; LEXIN

 

Skole: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 

Regjeringen.no, om likeverdig utdanning i praksis 

 

Skole i praksis: Flerkulturell opplæring 

VI SNAKKER - språktrening

Sist oppdatert: 20.02.17

Dette programmet fra Oslo Voksenopplæringssenter (Oslo VO) har som mål å legge til rette for språktrening som ikke forutsetter lese- eller skriveferdigheter

Les mer

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Sist oppdatert: 27.04.12

NAFO ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009".

Les mer

VOX

Sist oppdatert: 12.04.12

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vox skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer

Europeisk forskningsfellesskap om migrasjon og tilpasset opplæring

Sist oppdatert: 29.03.12

Flerkulturelt mangfold og tilpasset opplæring/spesialundervisning

Les mer

Minoritetselevers grammatikalske utvikling

Sist oppdatert: 05.03.12


Forskerne May-Britt Monsrud, Kirsten Meyer Bjerkan og Anne Cathrine Thurman-Moe, alle ansatt ved Bredtvet kompetansesenter, forsker på sammenhenger mellom språkopplæring, tilpasset opplæring og tiltak i opplæringen. Det vekker bekymring at en gruppe minoritetselever ikke har samme læringsutbytte og leseferdighet som norsk enspråklige elever. Les mer i Psykologi i Kommunen; Minoritetselevers grammatikalske utvikling

Kartleggingsmateriell - Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Sist oppdatert: 12.03.12

'Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter' er en overgangsplan
som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i
norsk. I bestemmelse om vurdering i læreplanen heter det: ”Det er utarbeidet
kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen. Når elevene har nådd målene
i læreplanens nivå 3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i
samsvar med denne. Det gis derfor ikke vurdering med karakter.”

Les mer

Opplæring spesielt organisert for voksne

Sist oppdatert: 30.06.17

Opplæringslovens kapittel 4A tar for seg regelverk om voksnes rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Les mer

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, IMDI

Sist oppdatert: 10.01.11

Kompetanseteamet gir råd, veiledning og assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold og kontroll. Teamet dekker hele landet

Les mer

Veiledning ved fare for tvangsekteskap

Sist oppdatert: 10.01.11

Ta kontakt med Lokalt barnevern eller politiets kontaktnummer tlf 02800

Les mer

Nasjonal digital læringsarena

Sist oppdatert: 12.03.12

Nasjonal digital læringsarena, NDLA: Flerkulturell opplæring.   Nettsidene ivaretar et bredt fokus på utfordringer i videregående opplæring.  Leseren gis forståelse for en rekke nyttige tiltak innenfor språk, kulturell forståelse og normer. Klikk deg inn og "surf på sidene".

Kartleggingsmateriell til læreplan for språklige minoriteter

Sist oppdatert: 12.03.12

Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt senter for kartlegging av minoriteter, NAFO;  kartleggingsmateriell for minoritetsspråklige skal gjøre det enklere å fastsette når en elev er klar for ordinær norskopplæring. Kartlegging kan også gi innsikt i hvordan barna utvikler seg i norskfaget. Kartleggingsmateriellet følger formen på European Language Portifolio, Europeisk språkperm for voksne innvandrere og europeisk språkperm 13 - 18 år. Bygger på kjente former for undervisning av fremmedspråklige elever i ulike aldersgrupper.

Nettjenester for språklige minoriteter,

Sist oppdatert: 09.01.11

Bazar er en nettjeneste på 14 språk for språklige minoriteter. Siden presenteres av kulturnett.no, og Deichmanske bibliotek. Bazar er laget for deg som er ny i Norge. Her finner du temaer om arbeid, bolig, helse osv. Klikk deg inn og se om du finner ditt språk!

Flerkulturell opplæring, grunnleggende norsk

Sist oppdatert: 09.01.11

For deg som jobber med grunnleggende opplæring med to-språklige elever

Nyttige linker:

www.minett.no, jobber med grunnleggende to-språklig opplæring i grunnskole, vgs og voksne. Litteraur.

Cappelens NOA-nett, nettsted for lærere som jobber med norsk andrespråk elever

 

Migrasjon og lærevansker

Sist oppdatert: 09.01.11

Artikkelen skrives......
Språkbarrierer, kulturforskjeller, store krav til formalutdanning i Norge. Elever i norsk grunnskole uten norskspråklige kunnskaper og med annen kulturbakrunn, opplever store tilpasningsproblemer.

Les mer