Appbiblioteket.no

Sist oppdatert: 07.01.16

Se Appbiblioteket.no

Her finner du samlinger av apper i et utvalg som er bearbeidet og vurdert av NAV og STATPED

Nyttige nettsider

Sist oppdatert: 28.04.14

 

Kikora, digitalt læremiddel i matematikk i ungdomstrinnet og videregående skole

MaxFri Cappelen, tilrettelagt matematikk. Enkle oppgaver innenfor de viktigste temaene som tall, tallrekke, måling, vekt, geometri og enkel statistikk.

Vi på rekka. Nyttig nettside med relevante temaer og oppgaver for gunnskolen

Matemania. Et nettsted fylt med matematikkspill, leker, oppgaver om penger, mål og vekt, pusling, talljakt osv.

Matematikk.org, et nettsted hvor foreldre og lærere finner mye god informasjon og oppgaver for alle trinn. Abels hjørne er populært og du finner temasider med matematikktivoli og annet gøy.

 

ALL matematikk på ett sted: matte.no


M+ : lag dine egne regnestykker

 

Det nasjonale nettstedet for matematikk, matematikk.org

 

For ungdomstrinn og videregående opplæring, matematikk.net

 

For grublerne; Nettsiden oppgaver på de fleste fagområder, Gruble.net

 

Matematikk for ungdomstrinnet, matematikk på nettet

 

Matematikk for de som skal over til universitetet

 

Skoletorget, matematikk

 

Familiematematikk, involverer både lærere og foreldre

 

Matematikk som konkurranse, Abelkonkurransen

 

Landslaget for matematikk i skolen, lamis.no

 

Forskning .no Om naturvitenskap og matematikk

 

 

 

Forum for matematikkmestring.

Sist oppdatert: 07.01.11

 Spennende perspektiver. Mål er en matematikk for alle - i en skole for alle. Mestringsperspektivet i matematikk løfter elevenes læringsglede! Forum for matematikkmestring har nyttige ideer - og ikke minst idealer - å servere.

Statped - matematikkvansker

Sist oppdatert: 04.03.14

 Vansker med matematikk?

Les mer på Statped, matematikkvansker

Matematikkvansker.net

Sist oppdatert: 07.01.11

Nordisk nettverk av forskning innenfor spesialundervisning i matematikk.

Forskning, tiltak og tilpassede programmer.

Interessen for matematikk i skolen øker.

PISA-sjokk og realfagsvikt i norsk grunnskole? Nå blir det bedre!

På siden til Nordic Research Network on special Needs Education in Mathematics  (norske/nordiske artikler) kan du lese interessante artikler om matematikk

Øv på gangetabellen!

Sist oppdatert: 26.01.17


gangetabellen.net kan du øve på alle gangetabellene. Matteoppgavene er enkle og greie, slik at du kan komme i gang med å øve på gangetabellene med en gang. Velg gangetabellen du vil øve på fra ei liste. Vis hva du kan i hastighetstesten eller last ned ulike oppgaveark.

MIO - Observasjon og forebygging av matematikkmestring i barnehagen

Sist oppdatert: 04.03.14

Universitetet i Stavanger (Senter for Atferdsforskning) og Sørlandet Kompetansesenter (Forum for Matematikkmestring) står for utvikling av MIO - Matematikken Individet og Omgivelsene.

Les mer

Læringsstrategier i matematikk

Sist oppdatert: 05.01.12

Udir: Gode læringsstrategier gir økte muligheter for tilpasset opplæring. Gode læringsstrategier gir elevene bedre innsikt i egen læring og varierte tilnærminger til oppgaver og lærestoff. Ved å få bedre innsikt i egen læring vil elevene også bli bedre i stand til å vurdere seg selv.

Les mer

Matematikkvansker

Sist oppdatert: 07.01.11

Matematikkvansker er et begrep som inkluderer vansker med å tilenge seg matematikkunnskaper. Rundt 10-15% av elevene i grunnskolen har slike vansker. Omtrent 2/3 av disse elevene har også vansker i andre fag.

Les mer

Kartlegging og tiltak

Sist oppdatert: 05.10.11

For å vite hvordan man kan hjelpe elever med matematikkvansker, må elevene undersøkes nærmere. Skolen har egnet kartleggingsverktøy og prøver som de benytter for å følge med på elevens matematikkunnskaper. Skolen skal prøve ut ulike tiltak for å hjelpe elever med slike vansker, og ved behov samarbeider skolen med PPT-OT om grundigere utredning av vanskene og videre tilrettelegging.

Alle elever har rett på undervisning tilpasset sine forutsetninger og evner, dvs tilpasset opplæring (Opplæringsloven § 1-3).

PPT-OT kan tilby samtaler og drøfting av elevers vansker. PPT-OT tilbyr ressursgruppemøter.

Enkle tiltak kan være:

å hjelpe elever til å fokusere på det viktigste i lærebøkene

systematisere stoffet

konkretisere ved hjelp av gode eksempler

jobbe med å forstå matematiske begreper og symboler

forklare tekststykker og gjerne gi eksempler fra deres erfaring/hverdag

Gi tilpassede lekser

Mange skoler kan tilby elevene å jobbe i mindre grupper med tettere oppfølging som en del av skolens innsats og som en del av det ordinære opplæringstilbudet

 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Sist oppdatert: 15.08.11

Har du interesse for matematikk i opplæringen?
Matematikksenteret gir deg innsyn, visyn og dybdesyn i matematikkens uendelige verden...

 Matematikksenteret.no skriver: "Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge".

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk kompetanse. Det skal foregå forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til senterets virksomhet. Forskningen og utviklingsarbeidet som foregår ved senteret, skal være skolebasert. Anbefalinger og tiltak fra senteret skal baseres på kunnskap etablert gjennom utprøving i praksisfeltet.