IKT, apper og nettbrett

Sist oppdatert: 07.01.16


Se Appbiblioteket.no

Her finner du samlinger av apper i et utvalg som er bearbeidet og vurdert av NAV og STATPED

Offentlig støtte for elever med spesifikke vansker

Sist oppdatert: 15.08.14

Elever i grunnskolen med behov for PC som hjelpemiddel har krav på dette.  Ansvaret ligger hos kommunen. Etter regelendringer pr. 1. juli 2010, er det helt unntaksvist at elever med vansker får egne PC'er. Dette blir imidlertid endret i løpet av 2014, og etter 1. juli kan elever med behov for hjelpemidler til kommunikasjon, lesing og skriving, søke støtte til PC via NAV slik som før 1. juli 2010.

Det er også fortsatt slik at kommunen/skolen er pliktig å tilføre enhver elev den programvare eller læringsmateriell som er egnet for undervisningen eller opplæringen.  Tilskudd til datahjelpemidler, som f.eks. spesialtilpasset stavekontroll, talesyntese, ulike skannerløsninger etc, er ikke endret. Søknad om spesialprogrammer sendes derfor fortsatt til Hjelpemiddelsentralen i fylket du bor.

Les mer:

Kunnskapsdepartementet

Dysleksiforbundet Norge

NAV datahjelpemidler

IKT - lese- og skrivestøtte

Sist oppdatert: 12.01.11

 Lingdys og Lingright er velprøvde hjelpemilder. Les mer på Lingit.no

Lydbøker hjelper mange med dysleksi

Sist oppdatert: 30.06.17

 GRATIS lydbøker fra NLB kan gjøre lesing lystbetont. NLB er et statlig bibliotek underlagt Kulturdepartementet.

For skole:Link til NLB innmelding

For foreldre/foresatte/elev selv: Link til NLB innmelding

NB: Foreldre/elever trenger stempel/uttalelse fra PPT-OT

Skjema sendes til: NLB, PB. 276 Solli, 0204 OSLO (e-post; utlaan@nlb.no, faksnr: 22068890)

Leseopplæring på alle trinn

Sist oppdatert: 01.08.12

 På Lesesenteret (Universitetet i Stavanger) finner du mye interessant! Les mer om leseopplæring, lese- og skrivevansker, forskning, materiell og undervisning.

Elektroniske lærebøker for iPad, nettbrett, PC/Mac

Sist oppdatert: 24.03.14

Målgruppa til BrettBoka.no er elever i skoleklasser i grunnskolen og i videregående skole, hvor elevene tradisjonelt har fått låne papirbøker. Videre jobber BrettBoka.no for å åpne for salg av enkeltbøker til privatister, studenter og andre privatkunder. Hos BrettBoka.no får du elektroniske bøker fra flere av de store forlagene i Norge.

Les mer

Jobb enklere med Textpilot

Sist oppdatert: 01.08.12

Textpilot er et verktøy for å skape og forstå tekst. Verktøyet kan brukes i alle fag, og legger til rette for at brukeren kan jobbe enklere.

Les mer

Tiltak ved lese- og skrivevansker

Sist oppdatert: 23.11.17

Grundig kartlegging er en forutsetning for gode tiltak. Målrettede og spissede tiltak må virke over en viss tid

Les mer

Kartlegging av lese- og skrivevansker

Sist oppdatert: 01.08.12

Det finnes kartleggingsmateriell som avdekker utfordringer med lese-og skriveinnlæringen i grunnskolen. Nasjonale prøver kan gi en pekepinn på elevens lese- og skriveutvikling. Skolen har også annet materiell som brukes i kartleggingen.

Les mer

Dysleksi, lesing og skriving, grunnleggende opplæring

Sist oppdatert: 03.02.17

Mange elever i skolen opplever vansker med lesing og skriving. For å finne ut mer om lese-og skrivevanskene og hvordan en skal hjelpe eleven, må elevens vansker kartlegges nærmere. Lese-og skrivevansker skal alltid tas alvorlig, lesing og skriving er kanskje vårt viktigste redskap i et selvstendig liv, og kan være en del av andre vansker, eller være spesifikke.

Les mer

Kongsberg kommune satser på SOL

Sist oppdatert: 07.01.11

Kongsberg kommune ønsker varme - og barn med gode leseferdigheter. SOL er et prosjekt om Systematisk Observasjon av Lesing.

Systematisk Observasjon av Lesing, SOL er et prosjekt som ble initiert i Gjesdal kommune, etter opplevelser om svak leseutvikling hos barn i kommunen. Dette har gjennom tiden utviklet seg, og Gjesdal kommune selger prosjektet til andre interesserte kommuner. Kongsberg blir en SOL-kommune. PPT-OT følger opp!