Kommunikasjonshjelpemiddel

Sist oppdatert: 30.06.17
Minspeak

Funksjonshemmede og familiens rettigheter

Sist oppdatert: 06.01.17

Sjekk dine rettigheter! Nå kan du gjennom denne siden, søke i en rekke portaler og på ulike organisasjoners hjemmesider, om deres rettigheter. .
Artikkelen skrives....

 Foreldre kjenn din rett!

Foreldre til barn med ulike funksjonhemninger har rettigheter på en rekke områder. Barnet har individuelle rettigheter, familie/foreldre som forsørger og omsorgsgiver har enkelte rettigheter. og somfunnet har plikter ift tiltak. PPT-OT anbefaler at du gir deg tid, skaffer deg kunnskap om rettigheter, og søker ut i samfunnet og på offentlige nettsteder om de ulike rettighetene. Jungelhåndboka  (FFO) er ei håndbok om ulike rettigheter. På FFO sine sider finner du også informasjon, og gjennom kontakt med FFO, får du også veiledning. 

 

Unge funksjonshemmede inviterer deg til å lese om andres opplevelser og erfaringer, og gir en bedre forståelse av behov og rettigheter. Rettighetsportalen, Unge funksjonshemmedes rettigheter

 

Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO); rettigheter, rettshjelp og råd

 

FFO Rettighetssenteret

 

Les om FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, Arbeidsdepartementet

 

Norges handikapforbund, NHF

 

Om sosiale rettigheter, FFO

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Sist oppdatert: 30.06.17

For elever som helt eller delvis mangler funskjonell tale og har behov for hjelp i dagliglivets kommunikasjon

Les mer

App: Kjenn MEG -utviklet av firmaet LifeTools

Sist oppdatert: 30.05.16

LifeTools er et selskap med misjon om å jobbe for å gi mennesker med spesielle behov større frihet, livsutfoldelse og økt livsglede.

Les mer

IKT, app'er og nettbrett

Sist oppdatert: 30.05.16Les mer

Sammensatte lærevansker

Sist oppdatert: 06.01.17

Begrepet 'sammensatte lærevansker' blir i mange sammenhenger anvendt der hvor barn og ungdom har flere diagnoser, store og sammensatte lærevansker og funksjonshemninger.

Les mer

Barn og unge med NLD, Non-verbale lærevansker

Sist oppdatert: 27.04.12

NLD er en forkortelse for begrepet “Nonverbal Learning Disorder”, som oversatt til norsk blir “Nonverbale lærevansker”. Dvs. “ikke-språklige lærevansker”. Vansken kjennetegnes gjennom svikt i oppfatning av berøring, bearbeiding av sammensatte synsinntrykk, problemer med sammensatt oppgaveløsning, sosiale problemstillinger og i noen tilfeller matematikk. Vansken er ingen diagnose, men et sammensatt bilde av ulike problemstillinger.

Les mer