Øve kortidsminne, visuell persepsjon (hastighet), minnespenn og minne

Sist oppdatert: 16.04.13


 Les informasjonen og prøv deg på oppgavene:  cognitivefun.net 

Informasjon kan oversettes ved bruk av f.eks Google Translate.

 

 

 

Arbeidsminne

Sist oppdatert: 24.03.17

Hukommelsen består av ulike deler, og én av dem er arbeidsminnet. Arbeidsminnet kan beskrives som evnen til å holde på aktuell informasjon i hukommelsen under en kort tid og å kunne bearbeide denne informasjonen mens man utfører mentale oppgaver. Oppmerksomhet og arbeidsminne henger sammen (eksekutive funksjoner)

Les mer