Psykiske helse

Sist oppdatert: 04.07.12


God informasjon om psykisk helse finner du hos helsenorge.no. Norsk offentlig helseportal.

Kjærlighetssorg. Ingen vanske, men kjennes tungt

Sist oppdatert: 29.11.11

Ungdom; Den ultimate guiden mot kjærlighetssorg

 

Ung.no; Forelskelse og kjærlighetssorg

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO

Sist oppdatert: 04.07.12

 FFO's Jungelhåndbok inneholder informasjon over rettigheter og lovverk. Pdf-utgave av jungelhåndboken 2012.

Kort informasjon om siden

Sist oppdatert: 07.03.11

På denne siden finner du informasjon om ulike vansker. I menyen til venstre finner du overskifter. Klikk deg inn der du føler betegnelsen passer, og du blir ledet videre til artikler og nyttige linker.

Under de ulike vanskeområdene vil du finne stoff om hva vansken er, årsaker og forekomst, mulig kartlegging samt hjelp og tiltak.

Hjelpeinstanser på nett og telefon

Sist oppdatert: 04.07.12

Flere av vanskene som vi beskriver kan være både alvorlige og akutte. I slike tilfeller bør det skaffes øyeblikkelig hjelp via fastlege eller legevakt. I andre tilfeller har mange organisasjoner hjelpetelefoner og annen type hjelp.

Her har vi samlet et utvalg lenker og telefonnummer til ulike hjelpere:

Alarmsentralen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt. Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.

Angstringen Norges opplysningstelefon om angst og selvhjelp.

Kirkens SOS I krise? Snakk med noen! 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for den som tenker på å ta sitt eget liv.

800trygg er et hjelpetilbud fra BlåKors for barn og unge som har behov for å snakke om vanskelige opplevelser knyttet til voksnes rusmisbruk, eller andre forhold som har med rus å gjøre. Du kan være anonym

Landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn og pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. 

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) har tre hovedsatningsområder: Pårørende, opplysningarbeid og forebyggende tiltak. LMS er landets største frivillige organisasjon innen narkotikafeltet. Støttetelefonen er opprettet for at pårørende skal ha et sted å ringe (anonymt) og få råd og veiledning.

Na Norge (Anonyme narkomane) Har du et rusproblem? Og har du et ønske om å bli rusfri? NA er et fellesskap av kvinner og menn som rusmidler hadde blitt et hovedproblem for. De er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfrie.

RUStelefonen. Du kan ringe 08588 dersom du lurer på noe om rusmidler, trenger veiledning til behandlings-apparatet eller trenger noen å snakke med angående rus. Du kan være helt anonym og fagpersoner vil svare på dine spørsmål. Det koster lokaltakst å ringe.

ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende. ROS er et lavterskeltilbud til personer berørt av spiseforstyrrelser, og er derfor et supplement til det etablerte behandlerapparatet.

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år. Det er et lavterskeltilbud der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap. Telefonen er landsdekkende, og bistår innringere med råd og veiledning i forhold til hvordan man kan forholde seg i situasjoner der tvangsekteskap er aktuelt.

Røyketelefonen. De fleste som ønsker å slutte å røyke har mange spørsmål. På Røyketelefonen 800 400 85 møter du veiledere med bred kompetanse innenfor tobakk, nikotinavhengighet og helse.

SUSS - Grønn linje for ungdom om samliv og seksualitet

Tipstelefonen mot sexuelle overgrep mot barn Politiet: 02800 Ved behov for akutt inngripen i overgrepssaker: 09989

Ungdomstelefonen. Unge svarer unge med spørsmål om seksualitet, legning og identitet

Jentevakta er en krisetelefon for jenter i alderen 12 til 25 år som har ett eller annet problem der du ikke tør, eller ikke finner det naturlig å henvende deg til noen du kjenner for å snakke.

Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. 

Amathea tilbyr samtale og rådgivning om alle forhold som har med graviditet å gjøre.

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Hos oss vil du møte en person som kan støtte mennesker i krise. Ved å ringe Hjelpelinjen får du også informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige.