2 faste stillinger 100% PP-rådgiver

Sist oppdatert: 28.11.18

 Kongsberg kommune har ca 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a kjent for sin teknologiindustri, og USN – Univeritetet i Sørøst Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Byen kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

 

Kort om stillingene

1 fast 100% stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg (PPT-OT), med tiltredelse 01.03.2019.

1 fast 100% stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg (PPT-OT), med tiltredelse snarest, etter avtale januar 2019 

 

Vi tilbyr

Ønsker du jobb på Kongsberg, har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stort og trivelig fagmiljø med fine kontorer sentralt beliggende i byen. I mai 2019 flytter vi inn i nye lokaler i Kongsberg Rådhus. Du vil ha handlingsrom for selvstendig utøvelse av arbeidet, samtidig som vi jobber i team. Vi gir våre medarbeidere gode muligheter til utvikling og kompetanseheving gjennom etterutdanning, kurs og kollegial veiledning, samt deltakelse i kommunens utviklingsprogram – bl.a Alle Med. PPT-OT legger til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi har i tillegg fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. PPT-OT tilbyr konkurransedyktig lønn.

 

Innhold i stillingene

Arbeidsoppgavene vil være variert deltakelse i veiledning, tverrfaglig støtte av tiltak i ordinær opplæring og i forbindelse med spesialundervisning for barn og ungdommer med særlige behov. Du vil erfare samarbeid med, og veiledning av grunnskoler, utredning av vansker og utarbeiding av sakkyndige vurderinger, samt veiledning til elever og foresatte.

 

Krav og ønsker til deg

Vi søker ny medarbeider fortrinnsvis med lengre erfaring fra grunnskolesektoren, evt i kombinasjon med andre arenaer for opplæring. Av erfaringer ønsker vi kjennskap/praksis med utvikling av skole, og tanker om ‘fremtidens skole og PPT sammen’ i utvikling. Kompetanse på, eller erfaring med PP-rådgivning og utviklingsarbeid i samarbeid med skoler er også ønskelig. Vi ønsker at du har interesse for tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid. Dette innebærer gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og faglig trygghet.

 

Personlig egnethet og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt. Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning. Det gjøres oppmerksom på at kjøring med egen bil må påregnes.

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Du kan ha høyere utdanning som cand.paed eller cand.ped.spes, cand.polit i pedagogikk eller tilsvarende hovedfags- eller mastergradsutdanninger. Logoped oppfordres til å søke, men du kan også ha lærerutdanning med tilleggsutdanning innen pedagogikk eller spesialpedagogikk. Annen utdanning kombinert med spesielt relevant arbeidserfaring kan også vurderes.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Ta gjerne kontakt med Kenneth Didriksen på telefon: 97 10 14 70, eller e-post: kenneth.didriksen@ppt-ot.no for nærmere opplysninger.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema i Kongsberg kommune. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Søknadsfrist: 15.12.2018

 

Besøk gjerne vår nettside på www.ppt-ot.no