Det er for tiden ingen ledige stillinger ved PPT-OT for Numedal og Kongsberg

Sist oppdatert: 14.03.19


Ledige stillinger annonseres på hjemmesidene våre, samt Kongsberg kommune sin database med ledige stillinger, i lokalavisen, samt andre aktuelle medier.