Statlig spesialpedagogisk tjeneste, STATPED

Sist oppdatert: 15.06.16

 

Telefonnummer til Statped: 02196

Les mer på Statped sine hjemmesider. Statlig spesialpedagogisk tjeneste, for søknader (obs må gjennom PPT): http://www.statped.no/Soknad/

 

Forenklet guide til Statped sine arbeidsområder:

 

Statped er delt inn i fire regioner Søk opp din region

Statpeds fag- og tjenestetilbud

Statpeds kurs og konferanser 

 

Statped sine Fagområder:

Erhvervet hjerneskade

Sammensatte lærevansker

Hørsel

Språk og tale

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Syn

  

Hjelpemidler, læringsstøtte, tiltak , IKT og opptrening:  

Lesing og teknologi

Skriving og teknologi

læringsressurser og hjelpemidler

Apper

Tekonologiutvikling

Nettbrett

tilgjengelige nettforelesninger