Spesialpedagogisk fagteam

Sist oppdatert: 30.06.17

Spesialpedagogisk fagteam skal gi tjenester til kommunale og private barnehager i Kongsberg.

Spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune utfører spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn i henhold til sakkyndig vurdering fra PPT-OT og vedtak fattet av Kongsberg kommune.


Spesialpedagogene er ansatt i Oppvekstenheten i Kongsberg kommune, og har kontorer i Kirkegata 4. Spesialpedagogisk fagteam arbeider spredt blant byens barnehager og inngår i et gjensidig samarbeid mellom PPT-OT, barnehagen, barnet og dets foresatte.