Oppfølgingstjenesten og NAV

Sist oppdatert: 03.03.11

Alle personer under 24 år har rett til videregående opplæring. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av denne retten, kan NAV og Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeide om å gi deg et tilbud som kombinerer skole og praksis/arbeid.

Oppfølgingstjenesten hjelper deg som har rett til viderergående skole med å etablere kontakt med NAV dersom du ønsker å komme i gang med arbeid eller arbeidspraksis. Arbeidspraksis kan gi deg viktige erfaringer som kan være avklarende for yrkesvalget ditt.

Hos NAV kan du også få veiledning når det gjelder jobb og utdanning. Hvis du ønsker det, kan NAV hjelpe deg med å finne en jobb du kan trives med.

NAV har også mulighet til å finne en tiltaksplass hvis du ikke får en vanlig jobb, eller utarbeide et opplegg som kombinerer opplæring og tiltak.

 

Les mer om samarbeidet mellom NAV og OT her: http://www.nav.no/page?id=790