NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser

Sist oppdatert: 05.10.15


NOU 2015:8  Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet, Rwegjeringen.no

NOU 2015 - 2: Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Sist oppdatert: 15.04.15


NOU 2015 - 2: Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

NOU 2009:18, Rett til læring

Sist oppdatert: 15.04.15


NOU 2009:18, Rett til læring. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

Læring og fellesskap

Sist oppdatert: 15.04.15


Melding til Stortinget 18, 2010 - 11: Læring og fellesskap. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

Motivasjon - Mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet

Sist oppdatert: 15.04.15


Melding til Stortinget 22, 2010 - 11: Motivasjon - mestring - Muligheter - Ungdomstrinnet. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

Utdanningslinja

Sist oppdatert: 15.04.15

Melding til Stortinget 44, 2008 - 09: Utdanningslinja. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

...og ingen stod igjen - Tidlig innsats for livslang læring

Sist oppdatert: 15.04.15


Melding til Stortinget 16, 2006 - 07: ...og ingen stod igjen - Tidlig innsats for livslang læring. Kunnskapsdepartemetnet, Regjeringen.no

Kvalitet i barnehagen

Sist oppdatert: 15.04.15

 

Melding til Stortinget 41, 2008 - 09: Kvalitet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

Kvalitet i skolen

Sist oppdatert: 15.04.15


Melding til Stortinget 31, 2007 - 08: Kvalitet i skolen.  Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no

Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov

Sist oppdatert: 15.04.15


Melding til Stortinget 23 1997 - 98: Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no