Hjelpemiddelsentralen

Sist oppdatert: 15.04.15

 NAV hjelpemiddelsentral Buskerud yter hjelp til personer med motoriske funksjonshemminger eller vansker som på mange måter krever tekniske hjelpemidler.

I kommuner er det ofte Fysioterpitjenesten som samarbeider tettest med Hjelpemiddelsentralen. Fysioterapitjenesten pleier også være ansvarlig søker for hjelpemidler, samt bistår med veiledning ift riktig bruk av hjelpemidler.