IKT hjelpemiddel

Sist oppdatert: 12.01.11

Fra 1. juli 2010 gis det ikke stønad til kjøp av PC for bruk i opplæringen for elever. Datatekniske hjelpC-pen, lingdys og lingright gis det fortsatt stønad til.

 

Hjelpemidler søkes hos: 

NAV hjelpemiddelsentral Buskerud

NAV i Kongsberg og Numedal

Sist oppdatert: 15.04.15

NAV Kongsberg

 

NAV Numedal, Flesberg

 

NAV Nore og Uvdal