Henvisning til PPT-OT fra barnehage, grunnskole og videregående skole, sykehus og foreldre/foresatte

Sist oppdatert: 15.04.15

De fleste henvisninger blir besluttet i ressursgruppemøter i barnehager og skoler. I disse møtene er foreldre/foresatte som ressurspersoner for sine barn tilstede sammen med personalet fra skolen, rådgiver fra PPT-OT, samt evt. eleven selv.

Dersom du som foresatt har ønske om å ta opp utfordringer eller problemstillinger knyttet til barnehagen tar du kontakt med pedagogisk leder eller styrer, og ber om ressursgruppemøte. PPT-OT har faste kontaktpersoner til hver barnehage i regionen. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT-OT om det skulle være behov.

Dersom du som foresatt har ønske om å ta opp utfordringer eller problemstillinger i forhold til barnets skolegang, bør du først kontakte skolen. Skolen skal evt kartlegge eleven, før det blir avtalt ressursgruppemøte. Du kan også ta kontakt direkte med PPT-OT.

Elever over 15 år kan også selv ta direkte kontakt med PPT-OT.

Sykehus henviser direkte til PPT-OT, og en epikrise kan gjerne utgjøre henvisningsgrunnlag.

Voksne med opplæringsbehov på grunnskolens område tar kontakt med vår resepsjon, og får tilsendt henvisningsskjema.

 For å lese mer om rutiner rundt henvisning, se vårt informasjonshefte.

 

PPT-OT for Numedal og Kongsberg har p.t. ikke lagt til rette for elektronisk henvisningsskjema.

Henvisning fra barnehager

Sist oppdatert: 15.10.14

 

De fleste henvisninger blir besluttet i ressursgruppemøter. I disse møtene er foresatte tilstede sammen med personalet fra barnehagen og rådgiver fra PPT-OT. Dersom du som foresatt har ønske om å ta opp utfordringer eller problemstillinger i forhold til barnets utvikling, bør du først kontakte barnehagen. Barnehagen skal evt. kartlegge barnet før det blir avtalt ressursgruppemøte.

Foreldre som er bekymret for barnet og utviklingen til barnet, kan selv ta direkte kontakt med PPT-OT.

For å lese mer om rutiner rundt henvisning, se vårt informasjonshefte.

 

PPT-OT adresse

Sist oppdatert: 14.06.13

 Besøksadresse:  Nymoens Torg 6-8, 3606 Kongsberg. 3. etasje inngang fra Skolegata.

Postadresse:   Postboks 742, 3606 Kongsberg

Web: www.ppt-ot.no

 mail: post@ppt-ot.no

Telefon: 32 86 82 70