Habiliteringssenteret, Vestre Viken HF

Sist oppdatert: 15.06.16


Sykehuset i Drammen, Vestre Viken HF.

Habiliteringssenteret tilbyr spesialiserte helsetjenester innen habilitering til barn, ungdom og voksne med medfødte og tidlig ervervede sammensatte funksjonshemminger.

Formålet med habilitering er å bidra til at pasient og pårørende kan oppleve økt mestring og deltakelse.

 

Hovedoppgavene for habiliteringssenteret er:

  • Diagnostisering og utredning av personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger.
  • Behandling, veiledning og oppfølging overfor den funksjonshemmede selv, pårørende og personell som arbeider med funksjonshemmede.
  • Opplæringsaktiviteter i forhold til pasient og pårørende - samt nærpersoner.