Min fastlege

Sist oppdatert: 09.05.11


Søk etter din fastlege på NAV/minfastlege.no

 

Fastlegeordningen

Sist oppdatert: 09.05.11

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastlegeordningen i Norge er frivillig. I tjenesten MinFastlege kan du:

  • Finne ut hvilken fastlege du har
  • Se fastlegens adresse og telefonnummer
  • Bytte fastlege
  • Melde deg inn eller ut av ordningen
  • Søke etter fastlege etter forskjellige kriterier
  • Se hvor mange bytter som gjenstår
  • Se hvem du har hatt som fastlege tidligere