KDPS, Kongsberg distriktspsykiatriske senter, Vestre Viken

Sist oppdatert: 15.06.16

KDPS  deler behandlingstilbudet i to enheter, en poliklinisk seksjon og en seksjon for døgnposter.

Poliklinisk seksjon er inndelt i team som har ulike oppgaver, spesialkompetanse og ansvar: psykoseteam, rus- og psykiatriteam , gruppeteam og allmennpsykiatriske team.

Seksjon døgnposter består av 3 sengeposter med til sammen 19 sengeplasser: allmennpsykiatrisk post, post for psykoserelaterte problemstillinger og en krisepost.

Opptaksområde: Kongsberg, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Sigdal kommune. KDPS gir et tilbud til personer over 18 år, men det polikliniske rusteamet har et ansvar ned til 15 år.