BUPA Familieenheten, Drammen

Sist oppdatert: 15.06.16

  Vestre viken, BUPA Familieenheten

Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr intensiv behandling for familier med barn eller ungdom som har ulike typer problemer, og som har behov for mer enn et poliklinisk tilbud for å komme videre.

Det er den lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken som henviser videre til BUPA. Tilbudet er fylkesdekkende.