Akutthjelp

Sist oppdatert: 09.05.11

Akutthjelp
BUP Kongsberg har ikke øyeblikkelig hjelp tilbud.
Ved behov kontaktes Sykehuset Buskerud BUPA/Ungdomsenheten på tlf. 32 80 30 00 (døgnvakt).

BUP for Kongsbergregionen

Sist oppdatert: 09.05.11

BUP finner du lokalisert i tilknytning til Kongsberg sykehus. BUP er en del av psykiatrisk klinikk i Vestre Viken HF. BUP er tverrfaglig sammensatt med psykologer, leger, sosionomer, pedagoger, vernepleier, barnevernspedagog og ergoterapeut. Les mer: Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus, BUP.

Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk, BUP

Sist oppdatert: 09.05.11


BUP gir behandling til barn og ungdom inntil 23 år og deres familier (jf. Helsedirektoratet). BUP kan også veilede og samarbeide med fastlegen, helsestasjonen eller skolen.

Fastlegen din kan henvise deg videre til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) dersom du trenger spesialisthjelp. Henvisningen skjer ved at legen skriver brev til behandlingsinstitusjonen. Hvis du er under 16 år, må foreldrene dine samtykke i at du blir henvist til BUP.

Les mer om Helsedirektoratets informasjon om BUP.