Helsestasjoner for barn og ungdom i Kongsberg og Numedal

Sist oppdatert: 30.06.17

Hver skole har tilknytning til helsestasjon. De fleste skolene har fast besøk av helsesøster, eller faste tider til møter og konsultasjon.

Kontakter:

Helsestasjon i Kongsberg kommune

Helsestasjon i Hvittingfoss

Helsestasjon i Rollag kommmune 

Helsestasjon i Nore og Uvdal kommune

Helsestasjon i Flesberg kommune

Helsestasjon for videregående skole, helsestasjon for ungdom