vilbli.no

Sist oppdatert: 01.03.11

 Videregående opplæring i hele Norge, vilbli.no

 

 

Samarbeid i grunnskolen og VGS

Sist oppdatert: 21.11.16

Hva sier lover og forskrifter? Statped har gått gjennom lovverk, og finner at dette er omtalt flere steder.

Les mer

Samarbeid foreldre og videregående skole

Sist oppdatert: 15.06.16

Kongsberg videregående skole legger til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole. Samarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø og gode resultater

Les mer