Arbeidsinstituttet i Buskerud

Sist oppdatert: 15.06.16

Arbeidsinstituttet er et styrkebasert og praksisnær opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-24. Opplæringen foregår i egne verksteder eller ute i bedrift og er skreddersydd den enkelte ungdom.

Arbeidsinstituttet i Buskerud

 

Arbeidsinstituttet i Buskerid (AIB) er et lærested for ungdom i videregående skoles alder. Hvert år går det mellom 170 og 200 ungdommer på AI Buskerud, og de har inntak hele året.

Det er fire avdelinger i Buskerud: Kongsberg (AIK), Ringerike (AIR), Drammen (AID), Midtfylket (AIM). 

På AIK har de tilbud innen mekaniske fag, helse-kommunikasjon-servise kurs og håndtverk og design. Opplæringen er praktisk lagt opp, og de forskjellige verkstedene arbeider med produkter som vi skal selge og bruke. I tillegg har de pedagogisk verksted hvor du kan få tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk, data, samfunnsfag m.m.