Huseby kompetansesenter, Statped

Sist oppdatert: 28.11.11

 Huseby kompetansesenter er en del av statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Huseby kompetansesenter, få utredning av synsfunksjon. Husbey gir kurs, opplæring og veileder i tilpassede læremidler. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Huseby kompetansesenter har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker (skolelydbok.no) til synshemmede elever, lesehemmede elever, og elever med funksjonsnedsettelse.

Tilrettelegging for elever i høyskole eller universitet

Sist oppdatert: 19.01.15

Flere elever i høyere utdanning har utfordringer og vansker med dysleksi. En rekke høyskoler og universiteter har informasjonssider på nett for studenter med dysleksi, ADHD, allergier/plager, høytfungerende autisme/ASD, og bevegelseshemming.

Les mer

Henvisning til PPT-OT

Sist oppdatert: 06.10.11

 Voksne med sansedefekter eller f.eks progredierende synsvansker, trenger ofte hjelp til opplæring i bruk av tekniske hjelpemiddel. En del av vurderingen er bl.a henvisning til videre utredninger i statlig spesialpedagogisk senter, Statped (Huseby), og en vurdering av behov for teknisk hjelpemiddelpakke fra NAV hjelpemiddelsentralen.

Dersom du har behov for spesialundervisning på grunnskolens område, må det foretas henvisning til PPT-OT.

Ta kontakt med lokal PPT-OT for tilsendelse av henvisningsskjema.

Opplæring spesielt organisert for voksne

Sist oppdatert: 30.06.17

Opplæringslovens kapittel 4A tar for seg regelverk om voksnes rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Les mer