Graviditet og avbrutt skolegang, nyttige linker

Sist oppdatert: 13.08.12


Vilbli.no, fylkenes inntakskontorer klikk deg videre til ditt fylke

Utdanning.no, fagopplæringskontorene klikk deg videre til ditt fylke

ung.no; graviditet 

Gravid og student; Studenttorget, rettigheter

eksperthjelp.no, graviditet (jordmor)

 mammanett.no

Huseby kompetansesenter, Statped

Sist oppdatert: 28.11.11

 Huseby kompetansesenter er en del av statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Huseby kompetansesenter, få utredning av synsfunksjon. Husbey gir kurs, opplæring og veileder i tilpassede læremidler. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Huseby kompetansesenter har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker (skolelydbok.no) til synshemmede elever, lesehemmede elever, og elever med funksjonsnedsettelse.

Homofili og problemer i skolen

Sist oppdatert: 23.11.15

Alle barn og unge har behov for å møte personer som de kan snakke trygt med.

Les mer

Ungdomsrett

Sist oppdatert: 13.08.12

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring som gir kompetanse som fullført grunnskole, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett).

Les mer

Graviditet og avbrutt skolegang

Sist oppdatert: 13.08.12

Blitt gravid og venter barn?

Les mer

Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

Les mer

Generell studiekompetanse

Sist oppdatert: 02.12.11

Inntak til høgskole eller universitet bygger på bestått videregående opplæring.

Les mer

Ikke vurdering i ett eller flere fag

Sist oppdatert: 21.03.11

Det er flere elever i videregående skole som ikke får vurdering i ett eller flere fag. Dette kan ha flere årsaker.

Les mer

Særskilt språkopplæring

Sist oppdatert: 01.03.11

Elever i videregående opplæring med et annet morsmål enn norsk eller samsik, har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge ordinær opplæring.

Les mer

Synsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Å være synshemmet innebærer alt fra å være svaksynt til helt blind.

Les mer