Huseby kompetansesenter, Statped

Sist oppdatert: 28.11.11

 Huseby kompetansesenter er en del av statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Huseby kompetansesenter, få utredning av synsfunksjon. Husbey gir kurs, opplæring og veileder i tilpassede læremidler. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Huseby kompetansesenter har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker (skolelydbok.no) til synshemmede elever, lesehemmede elever, og elever med funksjonsnedsettelse.

Kartlegging i grunnskolen

Sist oppdatert: 02.12.11Les mer

To-språklige og minoritetsspråklige i barnehage og skole

Sist oppdatert: 01.08.12

Selv om det norske utdanningssystemet innehar mange kvaliteter, er det særlige utfordringer knyttet til ungdom som kommer til Norge sent i utdanningsløpet og til frafall i videregående skole. Utvalget har fremmet en rekke forslag til tiltak som vil bli presentert og diskutert på møtet.

Les mer

Marte Meo veiledning

Sist oppdatert: 01.03.11

Marte meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til aldersdemente.

Les mer

Konsultasjonsteam

Sist oppdatert: 01.03.11

Kongsberg kommune, Flesberg kommune, Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune tilbyr konsultasjonsteam.

Les mer

Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

Les mer

Samarbeid med PPT-OT

Sist oppdatert: 01.03.11

PPT-OT anbefaler at barnehager og skoler forbereder møter ved å foreta screening eller observasjon i forkant av møter. Screening av språk, lesing, skriving og regning medfører at en har et bedre vurderingsgrunnlag i møtet, og at en kan vurdere tiltak i hht fremvist resultat.

Les mer