Huseby kompetansesenter, Statped

Sist oppdatert: 28.11.11

 Huseby kompetansesenter er en del av statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Huseby kompetansesenter, få utredning av synsfunksjon. Husbey gir kurs, opplæring og veileder i tilpassede læremidler. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Huseby kompetansesenter har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker (skolelydbok.no) til synshemmede elever, lesehemmede elever, og elever med funksjonsnedsettelse.

Råd til foreldre som vil støtte barnets skolearbeid

Sist oppdatert: 22.08.11

Mange mener at oppmuntring til refleksjon er bedre enn å servere svarene. Barna trenger å lære strategier og å tenke selv. Du kan stimulere ved at du utfordrer og stiller spørsmål og kommer med betraktninger som fyller ut det oppgaven ber om. Barnet skal selv lære å gjennomføre skolearbeidet.

Les mer

Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

Les mer

Synsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Å være synshemmet innebærer alt fra å være svaksynt til helt blind.

Les mer