App for å regulere støy i klassen

Sist oppdatert: 02.12.16


Appene Too Noisy og 'Too Noisy Pro' er prøvd av flere lærere, og funnet svært så virksom. Elevene lærer raskt hvordan Appen fungerer. Når støynivået i klasserommet er akseptabelt, logges dette. Likedan hvis det er for støyete. Hvorfor ikke belønne elevene når de jobber med et passende samarbeidsvolum?

Apper i undervisningen

Sist oppdatert: 02.12.16


Appbiblioteket.no gir en oversikt over enkelte apper for smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. NAV driver dette nettstedet. NAV har også ansvar for vurdering av rettigheter for en rekke andre hjelpemidler enn bare elektroniske apper. Dette dreier seg om ulike datatekniske løsninger, leseluper, tilpassede PC'er, ulike programvarer som lingdys-lingright, textpilot osv.

Senter for IKT i utdanningen, deling av digital pedagogisk praksis. IKT i praksis er en portal til apper for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i tillegg til studenter i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen samt yrkesfaglærerutdannignen og PPU utdanningen.

Lesesenteret: Lærerens beste leseapper   (BookCreator, Ordo, Lesegull m.fl.)

Nå får du lese- og skriveprogramvare for iPad fra lingit.no. programvaren er Lingit STL + , og lastes ned fra iTunes.

Norsk Pedagogisk Dataforening, NPED, har samlet apper på sine sider; NPED apper. Her finner du apper for matematikk, norsk, engelsk, naturfag, barnehage, samfunnsfag,  musikk, Krle, kunnst og håndverk etc.

NPED, Apper for spesialpedagogikk

NPED, Apper for ulike verktøy, slik som Pages, Keynote, Numbers, Office-apper, Intowords, Skoleskrift, iThoughts, Inspiration, Kidspiration og mange flere.

Hos slideshare.no kan du selv lese og undersøke via ulike foredrag, hvilke apper som er bra (vurdert), og hva som anbefales. Mange apper blir fort utdatert, så "ferskvareprinsippet" er gjledende i denne teknologien.