Er du utsatt for vold. Ser du andre som er utsatt for vold?

Sist oppdatert: 23.11.16

På nettstedet hvorlite.no får du veiledning på forhold knyttet til vold.

Du må kontakte politiet hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv.

Politiet: 02800 eller nødnummer 112.

Politiet skal beskytte personer og forebygge lovbrudd. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med fagfeltet vold i nære relasjoner i ditt politidistrikt.

Rasisme - overgrep - seksuell utnytting

Sist oppdatert: 23.11.16

Kripos har et spesielt ansvar for å bekjempe seksuell utnytting av barn og unge på Internett

 

Tipsmottak, seksuelle overgrep: tips.kripos.no eller trykk på knappen

 

 

 

På tips.kripos.no finnes også mye informasjon om blant annet nettbruk, lovbestemmelser og internettfilteret som hindrer tilgang til nettsider som seksualiserer barn. Har du sett den røde politiknappen? Trykk på den!

Kripos: "Når du trykker på knappen, kommer du til nettsiden tips.kripos.no. Der kan du lese om lovbestemmelser, nettbruk og internettfilteret, eller du kan tipse oss dersom du har sett eller opplevd noe på Internett som du regner som seksuell utnytting av barn og unge, rasistiske ytringer eller menneskehandel."

 

Slettmeg.no

Sist oppdatert: 22.11.16

Slettmeg.no gir informasjon om, og hjelp til å slette deg fra ulike nettsteder. Du kan lese om dine rettigheter, hvordan dette går til, samt artikler om medier og kommunikasjon

Tall og statistikk om vold, mobbing og krenkelser

Sist oppdatert: 22.11.16


Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) presenterer nyttig statistikk.

Statistikk som er evidensbasert, og hvor det er ført kilder til materialet. Disse kildene er også linket, slik at du kan søke deg til kilden av informasjonen.

Stikkord; Krenkelser, mobbing, Vold, Vold i nære relasjoner, konsekvenser av vold og mobbing.

 

Forebygging av mobbing - Positivt skolemiljø

Sist oppdatert: 09.03.17


Kongsberg kommune lanserer egen hjemmeside der du kan lese om prosesser og tiltak ved opplevde krenkelser, rasisme, vold og mobbing.

Hver skole har informasjon om sine særlige arbeidsområder og måter for forebygging av av mobbing, informasjon gjennom året i årshjul, samt innsats som legges inn for aktiv forebygging av elevenes trivsel.

Forebygging av mobbing, positivt skolemiljø er en kontinuerlig innsats som Kongsbergskolene forplikter seg til.

Sidenes adresse er www.forebyggingavmobbing.no (eller klikk på linken ovenfor)

Dersom du er forelder, elev, lærer eller annen person ansatt i skolen, eller du ønsker å lære mer om forebygging, kan du finne presis informasjon om hvordan du kan gå frem for positiv innsats når andre barn og unge ikke har det bra.

Ti tips til å takle nettmobbing

Sist oppdatert: 01.02.17

"Bare tulla". Snap med bilde. "Andre har gjort det før". "Jeg gjør jo bare som alle andre".

Les mer

Utsatt for nettmobbing? - Her er hva du gjør

Sist oppdatert: 23.11.16

Nettmobbing er mobbing som foregår på sosiale medier og nettsteder. Det som er veldig forskjellig fra annen mobbing, er at nettmobbing kan foregå hele døgnet og den kan være synlig for alle som deltar på nettstedet. Dette gjør at noen barn og unge opplever dette som enda mer alvorlig enn annen mobbing.

Les mer

Snapchat kan gi uante konsekvenser

Sist oppdatert: 23.11.16

TOMMELFINGERREGEL: Om du ikke ville publisert bildet på facebook - la være å publisere :-)

Les mer

IKT i barnehage og skole

Sist oppdatert: 22.11.16

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Les mer

Mobbing i sosiale media

Sist oppdatert: 23.11.16

 

 

Mobbing på nett og mobil er skadelig og ulovlig

Det er ulovlig å

•drive med ærekrenkelser, det vil si å skrive noe usant om andre

•krenke privatlivets fred, for eksempel legge ut festbilde av andre

•skremme, plage og true

•diskriminere, for eksempel håne noen på grunn av hudfarge eller homofili

•late som en er en annan på nettet

•stjele profilen til noen andre

 

Barn kan straffes fra de fyller 15 år, men politiet etterforsker også sakene selv om barn er under 15 år.

Politiet skal kontakte barnevernet når barn gjør noe som er ulovlig.

Tips til voksne mot digital mobbing

Sist oppdatert: 23.11.16

Økt tilgjengelighet av smarttelefoner, IKT-bruk i det daglige og spennende chatterom - dagens elever er første genereasjon som vokser opp med omfattende livsførsel i cyberspace. Som forelder trenger du å følge med denne utviklingen, og du trenger å kunne noe om dine barns atferd på nett.

Les mer