Systemrettet rådgivning og innovasjon

Sist oppdatert: 16.11.18

Systemrettet rådgivning kan være utviklingsarbeid, prosjektarbeid eller organisasjonsutvikling.

Opplæringslovens kapittel 5 om PP-tjenestens mandat og senere års stortingsmeldinger åpner for mer prioritering på systemrettet arbeid, ikke bare på individrettet arbeid. Innovative arbeidsmåter bidrar til å flytte fokuset fra individuelle årsaksfaktorer over til strukturer i et system som produserer utfordringer eller hinder til nytenkning og utvikling. Når skolene i kommunen eller fylkeskommunen står overfor en omlegging av sine arbeidsoppgaver, kan de trenge hjelp til å komme i gang med å følge opp det endringsarbeidet som må til overfor lærere og ansatte på flere nivåer i systemet. Systemrettet rådgivning kan være utviklingsarbeid, prosjektarbeid eller organisasjonsutvikling.

 

Utvikling i Kongsberg skolene: Arbeid med SEPU, senter for praksisrettet utdanningsforskning, fokus på TPO, tilpasset opplæring, i utvikling ALLE MED. 

Prosjekter i BFK : NY GIV og SKAP