Om spesialpedagogisk hjelp

Sist oppdatert: 12.09.16

PPT-OT anvender begrepet 'spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder' når barn i barnehage tilrås tiltak med ekstra tilførte ressurser.

Barnehager legger til rette for barn etter Barnehageloven. Barn har rettigheter, og barnehager fører ansvar med oppfølgingen av enkeltbarnet.

I sammenhenger der barn etter sakkyndig vurdering og skriftlig uttalelse fra PPT-OT, er tilført ekstra hjelp, gjennomføres denne hjelpen som opplæring. Det kan være f.eks motorisk trening, språktrening, språkgrupper, atferdstrening og annen pedagogisk ledet aktivitet.

Spesialpedagogisk hjelp er etter Barnehagelovens § 19a Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling, ta kontakt med pedagogisk personal/styrer i barnehagen, og be om ressursgruppemøte. Du kan også ta direkte kontakt med PPT-OT.