Kurs i regi av PPT-OT

Sist oppdatert: 16.11.18

PPT-OT tilbyr for tiden følgende kurs (på forespørsel):

Språkarbeid i barnehagen 

Strukturert ordlæring. Begrepslæring og begrepsmestring

Avdekking av mobbing; Spekter

Matematikk: Dynamisk kartlegging

 

Kurs som kommer (kan etterspørres, blir da tilpasset bestilling) 

Atferdsvansker

Mobbing, trygt psykososialt skolemiljø

ADHD, reguleringsvansker

Lese- og skrivevansker

Non-verbale lærevansker

ASD, autismespekterforstyrrelser

 

Kurstilbudet fra Statped

Sist oppdatert: 15.04.15

Statpeds kurskalender