Barn og unge i barnehage, skole og vgs

Sist oppdatert: 23.03.11

PPT-OT er kommunenes og fylkeskommunens sakkyndige organ for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Les mer