Aktuelle tidsskrifter

Sist oppdatert: 03.05.11

Utdanningsforbundets tidsskrifter:

Spesialpedagogikk. Et abonnementsbasert tidsskrift, med samling av svært mange nyttige artikler om pedagogikk og spesialpedagogikk for barnehage, skole og vgs. Artiklene er åpne for alle.

Bedre skole. Faglig pedagogisk tidsskrift. Artikler er søkbare og åpne for søk/lesing.

 

Logopeden

Norsk Pedagogisk tidsskrift (NPT)

 

Vurdering av utsatt eller fremskutt skolestart

Sist oppdatert: 07.01.11

Det kreves sakkyndig vurdering hos PPT-OT dersom et barn skal ha ett års utsatt skolestart, eller om barn skal starte opplæringen ett år før. Har du spørsmål om dette, ønsker å drøfte slike spørsmål, ta kontakt med barnehagen ditt barn går i, eller direkte med PPT-OT.

PPT-OTs arbeidsområder

Sist oppdatert: 22.02.12

I menyen til venstre kan du lese om våre arbeids- og satsningsområder i Buskerud fylkeskommune, Kongsberg kommune, Flesberg kommune, Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune.


Vurdering av å gå ett trinn om igjen, eller å hoppe over ett trinn i grunnskolen

Sist oppdatert: 11.02.13

Det kreves sakkyndig vurdering hos PPT-OT for at en elev skal kunne gå ett trinn på nytt, eller om en elev kan hoppe over ett trinn i grunnskolen. Dersom du ønsker å drøfte slike spørsmål, tar du det opp med skolen/skoleleder eller PPT-OT direkte.  Mer om dette i Opplæringsloven § 2-1. For elever der det søkes om ett år ekstra, må søknaden rettes kommunen, hvor det blir vurdert om det skal tilføres ett år ekstra. PPT skal som utredende instans, finne årsaksgrunnlag for et slikt behov. For elever det søkes å hoppe over ett trinn, må det også rettes søknad til kommunen. PPT skal også i denne sammenhengen utrede et årsaksgrunnlag og komme med råd i en sakkyndig vurdering. Dette medfører bl.a at kommunen kan fatte vedtak om at eleven får redusert skoleplikten med ett år, fra 10 år til 9 år.

Interessert i pedagogikk og psykologi?

Sist oppdatert: 22.02.12


Tidsskriftet Psykologi i kommunen gis ut seks ganger i året. Det er primært et tidsskrift for abonnement, men en rekke artikler legges ut på hjemmesiden. Artiklene favner vidt om en rekke temaer som angår barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Artiklene følger også opp samfunnsaktuelle temaer.