Utsatt for nettmobbing? - Her er hva du gjør

Sist oppdatert: 23.11.16

Nettmobbing er mobbing som foregår på sosiale medier og nettsteder. Det som er veldig forskjellig fra annen mobbing, er at nettmobbing kan foregå hele døgnet og den kan være synlig for alle som deltar på nettstedet. Dette gjør at noen barn og unge opplever dette som enda mer alvorlig enn annen mobbing.

 

Si i fra til foreldrene dine. Foreldrene tar kontakt med de som mobber, evt deres foreldre. Foreldrene skal stanse barna sine fra å mobbe andre.

Si i fra til skolen din, til læreren din og til rektor. Problemer som nettmobbing skjer i blant på fritiden, men skaper alltid utfordringer på skolen. Skolen skal følge opp det som angår elever i skoletiden, men nettmobbing er ikke noe som bare skjer på fritiden, og mobbingen influerer negativt miljøet og trivselen i skolen. I friminutter og i timer er telefonen i bruk, og bilder/filer etc deles. Krenkende atferd er straffbart, se straffeloven, æreskrenkelser §§247 248,  krenkelser av privatlivets fred § 267, Identitetskrenkelse § 202, .

Si i fra til treneren din. Mange opplever trakassering og negativ omtale i lagidretter som håndball, fotball, basket osv. Si i fra om du opplever ubehag, baksnakking, blikk, og blir holdt utenfor.

Noen ungdommer har erfart at mobbing og sosial vennskaplig omgang med mobberne bare blir verre når en sier i fra. Vær klar over at mange av de som viser mobbete atferd, ikke forstår det selv. De vil i starten kunne føle seg angrepet og nærmest sveket. Gjennom oppfølging vil mobbere etterhvert forstå alvoret. Derfor må foreldre og lærere sette seg inn i prinsipper vedrørerende bearbeiding av mobbing, slik at den som varsler, ikke skal stå alene igjen med et ytterligere tap.

Se også:

Læringsmiljøsenteret, mobbing i skolen.

Nullmobbing.no

FUG, Hvordan oppdage mobbing

 

Er mobbing og trakassering alvorlig, husk å trykke "print screen" på tastaturet på din PC, eller lagre bilder etc på telefonen slik at du sikrer bevis. MELD til Politiet (personlig oppmøte). Politiet har egne skjemaer for anmelding av trakassering og mobbing.

slettmeg.no kan du få hjelp til å fjerne ting på nettet.