Tips til voksne mot digital mobbing

Sist oppdatert: 23.11.16

Økt tilgjengelighet av smarttelefoner, IKT-bruk i det daglige og spennende chatterom - dagens elever er første genereasjon som vokser opp med omfattende livsførsel i cyberspace. Som forelder trenger du å følge med denne utviklingen, og du trenger å kunne noe om dine barns atferd på nett.

 

Vær aktiv sammen med dine barn, vis at du bryr deg gjennom å spørre. Be barna vise deg sin verden på internett. Hva poster de på Snap, Jodel og andre forum? Det er en myte at alt på internett skal være privat for barn og unge. Et innblikk gir kunnskap som er nødvendig for at du skal kunne komme nærmere innpå, og forstå barnas tanker og verden av opplevelser. Så gir det jo trygghet for barn og unge at voksne følger med !

1.Snakk med barna dine! Spør: «Hvordan har du det på nettet i dag?»

2.Det er barnets egen opplevelse som bestemmer hva som er mobbing. Hvis et barn opplever at det ofte blir plaget, er denne opplevelsen riktig.

3.Ta alle situasjoner og meldinger om mobbing alvorlig.

4.Skap forståelse hos barn og ungdom om at du som voksen er en relevant ressurs og at det å be om hjelp vil bli oppfattet som positivt.

5.Erkjenn og vær forberedt på at digital mobbing kan være svært ille og at det kan være av en art som gjør det ekstra vanskelig, for ikke å si umulig, å fortelle det til en voksen.

6.Erkjenn at det er ingen vinnere – og at de som mobber også må få hjelp.

7.Fortell barn og unge at de må dokumentere og lagre materiale når de blir utsatt for mobbing og trakassering via internett og mobiltelefon.

8.Kunnskap om digital mobbing handler både om kunnskap om hva det er og hvordan det skjer – men også kunnskap om når det skjer og med hvem – og hvordan vi skal forhindre at det skjer og hvordan vi skal hjelpe dem som har opplevd det.

9.Vi bør i særlig grad være oppmerksomme på dem som mobber andre ansikt til ansikt, ikke bare for at de ikke skal også mobbe andre via nettet, men også fordi de i står i særlig fare for å bli mobbet av andre på nettet.

10.Som et ledd i utviklingen av håndteringskompetansen hos barna er det viktig at man har et opplegg i skolen og hjemme hvor man jevnlig repeterer og minner om både forventninger til hvordan man skal oppføre seg mot andre på internett og hva man kan gjøre om noen oppfører seg dårlig mot deg.

11.Det er det å bli tilsendt sårende og ekle meldinger på internett som er det største digitale mobbeproblemet om vi tar selve mobbemetoden som utgangspunkt. Dette er det mulig å gjøre noe med, både når det gjelder de som sender slike meldinger– og når det gjelder de som mottar dem.

12.Lær barna om konflikthåndtering og enkle grep som å bli enige om «ikke å være venner mer på Facebook». Da vil de kunne komme seg unna situasjoner, mens den ennå er på konfliktnivå og før det blir «mobbing».

13.Tren barna i mulige digitale mobbescenarioer og hvordan de skal reagere på dette. Skap en mental portefølje av konstruktive handlingsalternativer.

14.Lær barn hvordan de kan bruke proaktive håndteringsstrategier på nettet (som å slette meldinger, blokkere folk som plager dem og å be om hjelp), da dette har en positiv effekt og er med på å hindre skade.

(Utvalg fra «Digital mobbing», Staksrud 2013)