Ti tips til å takle nettmobbing

Sist oppdatert: 01.02.17

"Bare tulla". Snap med bilde. "Andre har gjort det før". "Jeg gjør jo bare som alle andre".


Ikke vær den personen som bare gjør som alle andre. Tenk selv. Føl selv. Gjemmer du deg bak at "andre har gjort det før", og at du "bare tulla",  gjør du som mange andre, og du begår krenkelser nærmest før du skjønner det selv. Vis mot, vis vennlighet og vis hvem du er. Si fra når du opplever at andre krenker på nett. Du ville vel gjort det om de krenket direkte ansikt til ansikt?

Medietilsynet:  "Vi som jobber med barn og medier, og uønskete opplevelser på nett spesielt, ser og hører hele tiden fra dere som har opplevd at noe har skjedd dere; bilder eller videoer er spredd, falske profiler er opprettet, og du er kanskje en av de som sitter med en følelse av at det sosiale livet er ødelagt og du er utestengt. Du kan gjøre noe med det – og det er hjelp å få. Og det samme gjelder deg som har vært for tøff, prøvd for hardt, vært for sint – og latt det gå utover andre, med uante konsekvenser. Du kan også få hjelp og endre deg".

 

Medietilsynets 10 råd for å takle nettkrenkelser og nettmobbing:

1.Få kunnskap: vet du hva nettmobbing er? Det er lettere å unngå mobbing når du vet at hva det faktisk er. Mye kan være mobbing, men nettmobbing handler også om å bli holdt utenfor, true, trakassere og krenke.

2.Spredning: at mange kan se det som legges ut på nett er ekstra vanskelig for den som blir mobbet. Når man har lagt eller delt noe på nett skal man tenke at det aldri kan tas tilbake, fordi er det først på nett spres det fort.

3.Kritisk sans: er du i tvil? Bra! Det betyr at du tenker kritisk. Ville du sagt det samme ansikt til ansikt eller i skolegården? Da er det innafor – stå for det du legger ut!

4. Utrygghet og ensomhet: vet du hvorfor mobbing er så alvorlig? Mobbing fører til utrygghet. Mange får problemer med å stole på andre, de blir ensomme, redde og innesluttede. Konsekvensen av mobbing kan bli så alvorlig for de som opplever det at de velger å skade seg selv.

5. Bevis: hvis du blir trakassert, uthengt, ekskludert eller liknende på nett, så ta vare på bevis, for eksempel ved å ta screen-shots. Fortell og vis det til noen du stoler på eller politiet.

6. «Bare delte»: deler du «morsomme» ting som andre har postet uten å tenke deg om? Ikke gjør det. Når du videresender, kommenterer, liker noe som er ment for å såre eller erte så er du med på mobbingen.

7. Ulovlig: å true eller trakassere, på nett eller i annen form, er å bryte norsk lov, og bør meldes til politiet. Ikke tenk at det ikke er alvorlig nok – politiet vil hjelpe og veilede deg.

8. Ikke svar: opplever du at noen oppfører seg dårlig mot deg på nett? Ikke svar. Blokkèr og rapporter! De fleste tjenester har en blokkering- og rapporteringsknapp eller kontaktinformasjon.

9. Vær en venn: mobbing på nett skjer ofte bak ryggen til den som mobbes i lukkede grupper eller lignende. Det samme gjelder ved ufrysning. Her har vi alle et ansvar! Ser du noen rundt deg som har det vondt på grunn av mobbing? Si fra! Snakk med dem og vær til hjelp.

10. Dårlig oppførsel blir dokumentert: dårlig oppførsel på nett er kanskje den dårligste jobbsøknaden du kan ha. Hvis det du har sagt og gjort ligger i åpne kanaler så behøves det bare et Google-søk av en fremtidig arbeidsgiver, og det kan kanskje komme frem at det er du som har gjort det. Ingen vil ansette en mobber. Du blir heller ikke populært kjæreste-materiale.