Oppfølgingstjenesten - for ungdom uten skoleplass eller arbeid

Sist oppdatert: 05.12.14

Venteår?
Skolelei?
Ingen skoleplass?
Sluttet på skolen?
Sluttet som lærling?
Ikke i arbeid?

 

Oppfølgingstjenesten (OT) vil kunne hjelpe deg uten skoletilbud og som er i alderen 16 - 21 år, slik at du får hjelp/informasjon om:

  • Råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg
  • Tilbud om opplæring, praksisplass eller kompetansegivende tiltak
  • Samarbeid med andre relevante instanser, helse, NAV, AI
  • Hvilke kurs eller linjer du kan søke på
  • Hvilke skoler du kan velge
  • På hvilket grunnlag du kan søke
  • Om du skal søke skoleplass
  • Hvordan du fyller ut søknadsskjemaet

 

Karriere Buskerud har innholdsrike nettsider og er laget for deg som ønsker å finne ut mer om utdannings- og arbeidsmuligheter. Karriere Buskerud for deg som ungdom gir relevant og oppdatert informasjon om hva som skjer innen utdanning og yrker i fylket vårt.

Kontakt med OT-veileder: Tone Mæhlum, tlf 97570614, sentralbord: 32 86 82 70

Valget er ditt!

 

Lov om oppfølgingstjenesten: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2009/nou-2009-18/9/2.html?id=571539