Nytt kartleggingsinstrument tas i bruk av PPT-OT

Sist oppdatert: 03.05.11

PPT-OT tar i bruk 5-15 (fem til femten). Dette er et standardisert intervju/screeningsinstrument som anvendes sammen med foreldre for å kartlegge ulike symptomer knyttet til atferdsvansker.

5-15 er utviklet av en gruppe klinikere i et samarberid på tvers av de nordiske landene. I Norge har fagfolk fra NK, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourette syndrom og Narkolepsi bidratt. Instrumentet baserer seg på et spørreskjema, eller kan gjennomføres som et intervju. Det er foreldre/foresatte som gjennomfører 5-15. PPT-OT velger å benytte dette instrumentet i forbindelse med ressursgrupper og ved henvisninger hvor det er mistanke om atferdsvansker o.l. PPT-OT vil henvise til en artikkel hvor du kan lese mer om 5-15.

PPT-OT henviser foreldre/foresatte til å klikke seg inn på denne siden og fylle ut en komplett 5-15. Du kan fylle ut skjemaet direkte på nett, men ikke lagre. Utskrevet versjon tas med til PPT, evt til et ressursgruppemøte ved elevens skole. Ta evt. kontakt med elevens kontaktlærer for å be om ressursgruppemøte.