Klasseledelse i skolen

Sist oppdatert: 05.10.11

Klasseledelse mer aktuelt enn noensinne.

Interessemagasinet Utdanning mener klasseldelse bør få mer oppmerksomhet. NRK har over en periode satset på en programstil hvor realityshow og skole/utdanning settes sammen til en opplevelsesrik reise inn i klasserom i Norge. Utdanning og selvrealisering har i vårt velferdssamfunn et sterkt fokus. Mange lærere opplever en elevpopulasjon som stadig opptrer mer individuelt og selvhevdende. PPT erfarer også at mange opplever elevers selvhevding så sterkt, at det forstyrrer medelever og læringsmiljøet. " Det er om å være først, best og størst, og ha de mest riktige meningene" - forteller Lise. Det er blitt mer slitsomt å tekkes alle elevene. Mer disiplin må til. - Vi må bestemme mer og bidra til både støttekultur og en bedre læringskultur. Elevene i ungdomstrinnet tenger også mer veiledning på samspill. Selvhevding er også en slitsom aktivitet - observerer lærere. I klasseledelse, dvs prinsipper rundt klasseledelse, finnes gode forslag til aktiviteter som lærer kan holde tak i, som fungerer støttende ift læring, ledelse og ivartetakelse av elevkulturen slik den er i dag.