Foreldre i konflikt og samlivsbrudd

Sist oppdatert: 15.11.11

Barn som opplever vedvarende konflikt mellom foreldrene bruker masse tid på å omstille og tilpasse seg foreldrene, når de egentlig skal utvikle seg. Konflikter destabiliserer og skaper utrygghet. 2 av 3 barn påvirkes negativt, og foreldrenes konflikt kan virke inn på konsentrasjon, skolearbeid, søvn, fysisk smerte og kan skape en utilbørlig ansvarsfølelse hos barna.


Noen barn rapporterer at de opplever at foreldrene ikke klarer å snakke sammen og at det er vanskelig å "velge"  hvem en skal være lojal mot. Noen barn føler også at deres "ansvar" er tillagt en rolle som budbringer, hvor foreldrene kommuniserer deres meninger om hverandre og om praktiske gjøremål, gjennom barna (Ogden 2011).

Tips til foreldre i konflikt:

Unngå at barnet havner i en situasjon hvor de må velge hvem de er lojal mot. Det er en belastning for barnet å måtte velge part.

Bor dere på ulike adresser, er det slik at barn tåler ulike regler og forskjeller i oppdragelse. Likevel er det en fordel med like regler i begge hjemmene, og at en tross konflikter, er enige om å opptre skikkelig med gode regler overfor barna.

Fortell til barna hva dere som foreldre er enig om.

En kan gjerne informere barnets kontaktlærer om samlivsbrudd. Undersøkelser (Atferdssentret; Ogden 2011) viser at 2 av 3 barn som opplever foreldrebrudd, påvirkes negativt. De blir irritable, mer utagerende og deprimerte. Dette kan være endringer i atferd som oppfattes utfordrende i skolen, og krever samtaler. Noen barn kan få langvarige atferdsproblemer.

Dersom barna forsøker å bringe foreldrene sammen igjen, og dette er uaktuelt, er det greit å være tydelig på det.

Lojalitet overfor tidligere partner blir satt på prøve når barnet klager på den andre i dennes fravær. Barn klager på mor når det er med far og motsatt. Man kan være forsiktig med å gi for mye støtte til slike klager, men opplyse om ulikheter mellom voksne mennesker, og lære barnet å forholde seg til ulike verdier og synspunkter. Tenke selv!

Direkte fiendtlighet mellom foreldrene kan være skadelig for barn.

Foreldre i konflikt kan kommunisere relativt nøytralt, men hva sier kroppsspråket? Blikk, tonefall, "understatements", sarkasmer, "informasjonen mellom linjene" er også informasjon som tolkes av barnet. Ærlig, klar og forståelsig informasjon kan barn leve med. Løyner skaper bare behov for  nye løyner og blir til slutt avslørt.

Barn bør ikke være budbringere. Foreldrene bør finne egnede informasjonskanaler.

Barn i to hjem? Husk at barnet skal integrere  de to familiene i SIN verden.

Klær og utstyr kan fort bli en makt, eller kontrollfaktor. Tenk gjennom hva barnet opplever når skiene må bli hos mor, siden det er mor som har kjøpt dem. Hva skal barnet si på skolen eller til vennene sine?

Kommunikasjon forekommer også gjennom handlinger. Barn kan føle seg tvunget til å lyve for å pynte på sannheten. Nøytral eller god kontakt mellom mor og far tross konflikt, fremmer sjelelig sunne barn.