Elever

Sist oppdatert: 06.10.11

PPT-OT har en ordning med faste kontaktpersoner for hver skole. Kontaktpersonene skal gjøre PPT-OT mer tilgjengelig, samt bidra til kontinuitet og ved behov, faste avtaler om møtetidspunkt.

For å få til et systematisk og forpliktende samarbeid med skolene, ønsker PPT-OT at samarbeidet organiseres i regelmessige ressursgruppemøter.

PPT-OT anbefaler følgende rutiner for grunnskolen:

1) Bekymringer rundt elevens opplæring drøftes i eget møte mellom foresatte og skole.

2) Skolen foretar egne undersøkelser med egnet kartleggingsmateriell og prøver ut tiltak over en rimelig periode avhengig av type problemstilling.

3) Oversikt over saker til ressursgruppemøtet skal meldes fra skoleledelsen til kontaktperson ved PPT-OT senest en uke i forkant av møtet.

 

PPT-OT anbefaler følgende rutiner for videregående skole:

1) Bekymring drøftes i eget møte mellom elev og skole, gjerne med foresatte tilstede.

2) Skolen foretar egne undersøkelser med egnet kartleggingsmateriell og prøver ut tiltak over en rimelig periode avhengig av type problemstilling.

3) Oversikt av saker til ressursgruppemøtet skal meldes fra skoleledelsen til kontaktperson ved PPT-OT innen fastsatt frist.

 

Rutiner for voksne med behov for opplæring på grunnskolens område:

Voksne personer som har behov for opplæring på grunnskolens omåde, kan henvende seg direkte til PPT-OT. Voksne kan også henvises via helsevesen, voksenopplæringen, kompetansesentra eller via påprørende. Henvisningsskjema benyttes, og dette kan ved forespørsel, sendes. I noen tilfeller kan en epikrise utgjøre henvisningen. Ta evt kontakt på telefon for nærmere informasjon.

Du kontakte PPT-OT direkte på tlf 32 86 82 70 eller sende en e-post til post@ppt-ot.no

 

Merk at i alle henvendelser der det inngår elevopplysninger, skal denne informasjonen strengt anonymiseres.