Barn under opplæringspliktig alder

Sist oppdatert: 15.11.11

PPT-OT har en ordning med faste kontaktpersoner for hver barnehage. Er barnet ikke i barnehage, kan du kontakte PPT-OT direkte på tlf 32 86 82 70 eller sende en  e-post til post@ppt-ot.no

Generelt arbeider PPT-OT for å kunne bidra til forebygging. Trygghet gjennom tidlig innsats oppnås gjennom god kontakt mllom f.eks personal i barnehage og foresatte, og at PPT-OT kan innkalles til ressursgruppemøter.

PPT-OT anbefaler følgende rutiner for barn som er i barnehage når det gjelder fasen før tilmelding:

1) Bekymringer drøftes i eget møte mellom foresatte og barnehagen.

2) Barnehagen foretar egne undersøkelser med egnet materiell og prøver ut tiltak. Tiltakene bør foregå over en viss periode, slik at en kan vurdere effekt.

3) Ved behov ber barnehagestyrer om ressursgruppemøte med PPT-OT. Foreldrene deltar.