Her finner du oss

PPT-OT for Numedal og Kongsberg

Nymoens Torg 8, 3611 Kongsberg 
Tlf:   32 86 82 70
 
E-post: post@ppt-ot.no
 
                                                > Se kart

Kalender

m t o t f l s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
> Se hele kalenderen

Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg

Vi er en interkommunal PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune. PPT-OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov.

Vi tilbyr hjelp i forhold til opplæring ved vansker som for eksempel språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, atferdsvansker og konsentrasjonsvansker. PPT-OT er en viktig samarbeidspartner når barn , unge eller voksne har store og sammensatte behov. PPT-OT hjelper elever og foresatte, skoler og barnehager med tidlig innsats gjennom råd og veiledning. I tillegg utreder vi og vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Oppfølgingstjenesten hjelper ungdommer som står utenfor videregående opplæring. Denne hjelpen kan være råd og veiledning, overgang til arbeid eller arbeidspraksis, søknad til videre utdanning eller andre former for aktivitet.

Les mer

Aktuelt fra PPT-OT

PPT-OT Informasjonshefte

Sist oppdatert: 02.12.16Les mer
> Nyhetsarkiv

Nyheter fra nettet

ADHD Norge 21 Sep 2018

God spesialundervisning virker

ADHD Norge har utarbeidet et høringssvar til rapporten: Inkluderende fellesskap for barn og unge - Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.
ADHD Norge 12 Sep 2018

Arbeidssøkere med ADHD

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD.
ADHD Norge 05 Sep 2018

Fagkonferansen 2018: Voksne og ADHD

9:15-10:00 Effektiv utredning og praktisk medikamentell behandling av ADHD
ADHD Norge 04 Sep 2018

Er læreres forventninger til elever med ADHD for lave?

I sin ferske masteroppgave har fagsjef i ADHD Norge, Nina Holmen, belyst i studieprogrammet master i tilpasset opplæring på høgskolen i Innlandet læreres vurdering av sosiale og faglige ferdigheter hos elever med ADHD.
Statlig spesialpedagogisk støttesystem 30 Aug 2018

Matematikkvansker

Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter og har ulike årsaker.
Laagendalsposten 28 Aug 2018

Mobbing er et folkehelseproblem

- Når konsekvensen av mobbing er at svært mange kan få ødelagt livene sine, må vi gå mye hardere til verks mot mobberne, skriver pensjonert lærer, Rune Olsen i denne kronikken.
Laagendalsposten 23 Aug 2018

Bredt tilbud av fritidsaktviteter ble presentert på Madsebakken skole

Det var mange elever og foreldre som hadde funnet veien til arrangementet, og som fikk inspirasjon til hvilke fritidsaktiviteter barna kan begynne på.