Her finner du oss

PPT-OT for Numedal og Kongsberg
Nymoens Torg 8, 3611 Kongsberg 
Tlf:   32 86 82 70
 
E-post: post@ppt-ot.no
 
                                                > Se kart

Kalender

m t o t f l s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
> Se hele kalenderen

Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg

Vi er en interkommunal PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune. PPT-OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov.

Vi tilbyr hjelp i forhold til opplæring ved vansker som for eksempel språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, atferdsvansker og konsentrasjonsvansker. PPT-OT er en viktig samarbeidspartner når barn , unge eller voksne har store og sammensatte behov. PPT-OT hjelper elever og foresatte, skoler og barnehager med tidlig innsats gjennom råd og veiledning. I tillegg utreder vi og vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Oppfølgingstjenesten hjelper ungdommer som står utenfor videregående opplæring. Denne hjelpen kan være råd og veiledning, overgang til arbeid eller arbeidspraksis, søknad til videre utdanning eller andre former for aktivitet.

Les mer

Aktuelt fra PPT-OT

PPT-OT Informasjonshefte

Sist oppdatert: 02.12.16Les mer
> Nyhetsarkiv

Nyheter fra nettet

Forskning 11 Feb 2017

Student politimeld for å ha selt ritalin på Universitetet i Bergen.

Studenten skal ha distribuert det prestasjonsfremmande legemiddelet ritalin over noko tid.
Forskning 08 Feb 2017

Skal bruke kognitiv trening mot schizofreni.

Forskning 08 Feb 2017

Kloakken i Oslo avslører dopvanene våre.

Analyser av Oslokloakken viser misbruk av Ritalin, et medikament som vanligvis gis til pasienter med ADHD.
Utdanningsdirektoratet 24 Jan 2017

Elevundersøkelsen 2016: Mobbing og arbeidsro.

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med i friminuttene. Samtidig viser Elevundersøkelsen at 6,3 prosent blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.
Senter for atferdsforskning - UiS 10 Jan 2017

Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging.

En ny kunnskapsoppsummering viser at det å bli utsatt for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser, og at det er behov for å utvikle et system for tett oppfølging av de som har blitt mobbet. Tweet.
Aftenposten 30 Dec 2016

De fleste som får fødselsdepresjon, har symptomer allerede i svangerskapet.

De aller fleste nybakte mødre som opplever depressive plager har dem både mens de går gravide og videre i barseltiden, viser ny, norsk forskning. For noen markerer fødselen slutten på nedstemtheten - for de færreste starten.
Aftenposten 22 Dec 2016

Bydelspolitikere i Bjerke krever gransking av kommunaldirektør og SV-byråd.

Facebook-kommentarer, press på enkeltmedarbeidere om å gå av og en rapport fra internrevisjonen er blant forholdene politikere i bydel Bjerke nå ber Kommunerevisjonen om å granske.