Her finner du oss

PPT-OT for Numedal og Kongsberg

Nymoens Torg 8, 3611 Kongsberg 
Tlf:   32 86 82 70
 
E-post: post@ppt-ot.no
 
                                                > Se kart

Kalender

m t o t f l s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
> Se hele kalenderen

Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg

Vi er en interkommunal PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune. PPT-OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Kongsberg kommune er vertskommune.

Vi tilbyr hjelp i forhold til opplæring ved vansker som for eksempel språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, atferdsvansker og konsentrasjonsvansker. PPT-OT er en viktig samarbeidspartner når barn , unge eller voksne har store og sammensatte behov. PPT-OT hjelper elever og foresatte, skoler og barnehager med tidlig innsats gjennom råd og veiledning. I tillegg utreder vi og vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Oppfølgingstjenesten hjelper ungdommer som står utenfor videregående opplæring. Denne hjelpen kan være råd og veiledning, overgang til arbeid eller arbeidspraksis, søknad til videre utdanning eller andre former for aktivitet.

Les mer

Aktuelt fra PPT-OT

> Nyhetsarkiv

Nyheter fra nettet

Forskning 15 Oct 2018

To hunnmus har fått barn - hvordan var det mulig?

Kinesiske forskere har vist at to hunnmus kan få museunger sammen. Betyr det at vi snart kan få barn uten menn?
Forskning 10 Oct 2018

Forskere har analysert genene til dem med Tourettes syndrom

Selv om arv er den viktigste årsaken til Tourettes syndrom, tror forskerne at infeksjoner og stress også kan ha betydning.
RBUP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse 08 Oct 2018

Nå er BUP-håndboka her!

Endelig har behandlere i tjenesten tilgang på fersk oppsummert forskning på en oversiktlig og tilgjengelig måte.
ADHD Norge 21 Sep 2018

God spesialundervisning virker

ADHD Norge har utarbeidet et høringssvar til rapporten: Inkluderende fellesskap for barn og unge - Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.
ADHD Norge 12 Sep 2018

Arbeidssøkere med ADHD

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD.
ADHD Norge 05 Sep 2018

Fagkonferansen 2018: Voksne og ADHD

9:15-10:00 Effektiv utredning og praktisk medikamentell behandling av ADHD
ADHD Norge 04 Sep 2018

Er læreres forventninger til elever med ADHD for lave?

I sin ferske masteroppgave har fagsjef i ADHD Norge, Nina Holmen, belyst i studieprogrammet master i tilpasset opplæring på høgskolen i Innlandet læreres vurdering av sosiale og faglige ferdigheter hos elever med ADHD.